top of page
EI.png

Explorers Istanbul

Explorers İstanbul yıkıcı teknolojilerin toplumların geleceğine dair etkilerini anlamaya odaklanan disiplinler arası bir düşünce liderliği platformudur.

Söz konusu odakta akademi, sanat, teknoloji ve toplum bilimleri alanında çalışmalarını sürdüren kanaat önderleri ile gelişen teknolojilerin etkilerini, potansiyelini ve geleceğini anlamak isteyen iş, kamu ve teknoloji liderlerini bir araya getirmeyi amaçlar.

  • Toplumların sanat, teknoloji ve endüstri ile evrilen geleceğine ışık tutmayı ve karar vericilere yeni bir perspektif kazandırmayı hedefler.

  • İş, Teknoloji, Toplum Bilimi ve Sanat dünyasından seçkin bir katılımcı kitlesine ulaşır.

  • Yalnızca isme özel davetli katılımı ile gerçekleşir.

  • Dijital platformunda canlı yayınlanır, alandaki bilgi birikimini toplumun bütün kesimlerine sürekli olarak ulaştırmayı hedefler.

  • Her buluşma sonunda, konuşmacı ve katılımcıların perspektiflerini taşıyan, geleceğe ışık tutan bağımsız bir rapor yayınlar.

bottom of page